top of page
business-doctor-with-a-laptop-and-equipm

Lista publikacji

Moniuszko M, Moniuszko A, Puciłowska J, Dudzińska K, Kiśluk K, Jeznach M, Bodzenta-Łukaszyk A. "Czy oznaczanie stężeń peptydów natriuretycznych BNP i NT-proBNP przynosi korzyści w postępowaniu z pacjentem z ostrą dusznością?"  Choroby Serca i Naczyń 2011, tom 8, nr 4, 215–222

Moniuszko M, Moniuszko A, Pucilowska J, Kisluk K, Jeznach M, Grzeszczuk A, Flisiak R, Bodzenta-Lukaszyk A  Delayed diagnosis of HIV infection in a patient with non-specific neurological symptoms and pancytopenia. Journal of Medical Case Reports 2014, 8:104 doi:10.1186/1752-1947-8-104

Moniuszko A, Wiśniewska A, Rydzewska G. Biomarkers in management of inflammatory bowel disease.Przegląd Gastroenterologiczny 2013; 8 (5): 275–283 doi 10.5114/pg.2013.38728

Moniuszko A, Rydzewska G. Rola mikrobiomu jelitowego w wybranych chorobach przewodu pokarmowego. Terapia 2016; 10(344):25-29.

Szydlarska D, Jakubowska A, Moniuszko A, Rydzewska G. Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit. Terapia. 2016; 10(344) 38-43

Moniuszko A, Głuszek S, Rydzewska G. Rapid fecal calprotectin test for prediction of mucosal inflammation in ulcerative colitis and Crohn disease: a prospective cohort study. Pol Arch Intern Med. 2017 May 31;127(5):312-318. doi: 10.20452/pamw.4009

 

Moniuszko A, Rydzewska G. The effect of cyclic rifaximin therapy on symptoms of diverticular disease from the perspective of the gastroenterology outpatient clinic: a “real-life” study. Przegląd Gastroenterologiczny. 2017;12(2):145-151. doi:10.5114/pg.2017.68167.

Kaniewska M, Moniuszko A, Rydzewska G. The efficacy and safety of the biosimilar product (Inflectra®) compared to the reference drug (Remicade®) in rescue therapy in adult patients with ulcerative colitis. Przegląd Gastroenterologiczny 2017;12(3):169-174. doi:10.5114/pg.2017.70468.

Moniuszko A. Zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna w III trymestrze ciąży ― kiedy podać infliksymab? Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Gastroenterologia Kliniczna 2017;9(2):57-61

Subedi A, Moniuszko A, Łodyga M, Rydzewska-Wyszkowska G. Zaparcie stolca – co nowego w aktualnych wytycznych? Terapia. 2018; 10(369):40-48.

Moniuszko A, Sarnowska A, Rogowski W, Durlik M, Wluka A, Rydzewska G.Successful treatment of an enterovesical fistula due to Crohn’s disease with stem cell transplantation: a case report. Gastroenterology Rev 2018; 13 (4): 1–5

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

Adipose derived regenerative cells injection as a novel method of enterovesical fistula treatment in Crohn's Disease: A case report. P406. Konferencja ECCO 2015r.

Is Prognostic Utility of Rapid Fecal Calprotectin Test Equal in all Inflammatory Bowel Disease (IBD) Subtypes? Retrospective Analysis Based on Endoscopic Indices. Andrzej Moniuszko, Dorota Koziel, Stanislaw Gluszek, Grazyna Rydzewska. [Tu1967] Gastroenterology April 2016 Volume 150, Issue 4, Supplement 1, S992–S993. Konferencja w Chicago, DDW.

Czy zastosowanie szybkiego testu półilościowego w oznaczaniu stężenia kalprotektyny w stolcu jest równie skuteczne w różnych lokalizacjach NChZJ? Moniuszko Andrzej, Rydzewska Grazyna. Kongres Polskiego Towarzystwa Gastoenterologicznego 2016 Wrocław

Hypophosphatemia in patients with Inflamatory Bowel Disease after intravenous iron infusion: one center prospective study. Tulewicz-Marti E, Moniuszko A, Rydzewska G. 3721. United European Gastroenterology Week, Barcelona 2017

Biosimilar Infliximab in Real-Life Crohn’s Disease Treatment in Anti-TNF-Alfa Naïve and non-Naïve Patients in Comparison to Biologic Originator: A Comparative Observational Cohort Study. Kaniewska M, Moniuszko A, Maciejewska K, Rydzewska G. Gastroenterology 2017, 152(5): S586 - S587.  P425. Konferencja ECCO, Barcelona 2017.

Hypophosphatemia in patients with inflammatory bowel disease after intravenous iron infusion: One centre prospective study. E Tulewicz-Marti Andrzej Moniuszko T Korcz G Rydzewska. Journal of Crohn s and Colitis 12(supplement_1):S500-S500 Jan 2018. P769. Konferencja ECCO 2018

Blank Page: Resume
bottom of page